Preventivní a záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie, která se také nazývá stomatologií konzervační se zabývá ošetřováním zubů poškozených zubním kazem nebo úrazem. Na každém povrchu zubu se usazuje zubní plak, což je téměř neviditelná vrstva, která obsahuje bakterie. Zubní plak není pouze původcem zubního kazu, ale zeslabuje zuby, způsobuje i onemocnění dásní a podporuje výskyt zubního kamene. Tím, že se zubní plak usazuje na chrupu, vznikají na zubech skvrny. Zubní plak se začíná tvořit na zubech již za čtyři hodiny po posledním čištění zubů, proto je nezbytné si čistit zuby zubním kartáčkem nejméně dvakrát denně. Jednou denně je třeba použít i zubní niť, aby se zabránilo vzniku zubního plaku v mezizubních prostorech, kam se běžný zubní kartáček nedostane. Odstraňování zubního plaku by mělo být celoživotní součástí péče o dutinu ústní.

Zubní kámen na zubech vytváří pevnou krustu, která způsobuje zabarvení zubu a skvrny na nich. Vápník totiž s fosfátem se váže na zubech a vytváří krystalky, které nakonec ztvrdnou a tak vznikne zubní kámen. Ten na zubech drží velmi pevně a běžným čištěním zubů nelze odstranit, to je možné pouze v ordinaci nebo u dentální hygienistky pomocí nástroje na odstraňování zubního kamene.

Postižení zubním kamenem nebo zubním plakem je individuální a u každého člověka se náchylnost může značně lišit. Jisté ale je, že prevencí  vzniku zubního plaku, tak zubního kamene je každodenní ústní hygiena a profesionální čištění zubů nejméně dvakrát do roka.

V případě lehčího poškození zubu zubním kazem je možné zub vyléčit výplní, čili plombou. Jaký druh výplně zvolit určuje mnoho faktorů. Důležité je, jaký rozsah zubní kaz má, jaký je stupeň kazivosti zubů, jaké jsou požadavky pacienta a další. Plomba by měla být nejen funkční, ale i estetická, bezpečná a trvanlivá. V případě, že kaz nezasahuje nervový systém zubu, se takovýto defekt řeší výplní. Podle druhu se výplně rozlišují na fotokompozitní (estetické bílé), amalgamové a skloinomerní. Pokud jde o poškození většího rozsahu a již je zasažen nervový systém, je nutné před výplní provést léčbu kořenových kanálků. Každý zub je specifický a také podle toho vyžaduje odpovídající druh léčby. Někdy se nabízí možnost ošetření několika způsoby, které jsou vždy předem s pacientem konzultovány, po dohodě se přikloníme k variantě, která pacientovi bude nejlépe vyhovovat.

Amalgamové výplně, jsou nejstaršími výplněmi, které se ve stomatologii používají.Jejich výhodou je pevnost, odolnost vůči žvýkacím silám a mají dobrou schopnost samoutěsnění. Pro jejich nevýhodný kovový vzhled se tyto výplně používají na zadních úsecích chrupu. Nevýhodou amalgamu je i nutnost většího vrtání a nebezpečí vzniku prasklin v oslabené sklovině, proto amalgám není vhodný ke zhotovení výplně u zubů s rozsáhlou destrukcí korunky.

Estetické výplně z kompozitní pryskyřice

Bíle výplně se používají především na předních zubech nebo v oblastech které jsou viditelné.

Estetické výplně používáme proto při rozsáhlých destrukcích zubů, ideální jsou ale i při opravě malých kazů.

Po estetické stránce jsou kompozity nezastupitelné, jsou i dostatečně odolné a velmi dobře se vážou k zubu jak mechanicky, tak chemicky, což je velkou výhodou při vrtání, kdy stačí odstranit pouze kaz. Další výhodou je, že kompozitum tuhne ihned po osvícení modrým světlem. Zhotovení kompozitní výplně se provádí vrstvením, proto je tento výkon časově i technicky náročný.

Přímé fazetování

Fazety se požívají k estetické úpravě předních zubů při jejich špatném postavení, tvaru nebo zabarvení. Fazetováním je možné u velkých mezizubních prostor zuby rozšířit a tím mezery zcela odstranit. Jde o metodu, která je stále více využívanější, protože dovede zakrýt všechny nedostatky zubů a také jde o nejméně invazivní metodu zubního ošetření.

Fazety jsou tenké plátky z kompozitu nebo keramiky, které se lepí na přední plošky zubů. Kompozitní materiály jsou ekonomičtějším řešením, ale na úkor estetiky. Keramické fazety mimo vysoké estetičnosti, jsou rovněž trvanlivější variantou. Při správně a pečlivě prováděné ústní hygieně vydrží mnoho let.Fazetování se provádí v místním znecitlivění, tak že výkon je pro pacienta zcela bezbolestný, zbrousí se pouze přední strana zubu a na základě použití přístroje CEREC 3D je k absolutní spokojenosti vyrobena přesná fazeta.

Skloinomerní cementy

Skloinomerní cementy patří mezi dostupné a spolehlivé výplňové materiály, které jsou poměrně estetické, ale ne tak, jako jsou kompozity. Jejich velkou výhodou jsou protikazové vlastnosti. Do svého okolí uvolňují fluoridové ionty, čímž napomáhají k ochraně zubů proti zubnímu kazu. Skloinomerní výplň zaručí zamezení průniku bakterií, které způsobují tvorbu zubního kazu, proto jsou vhodné při ošetření s vysokou kazivostí chrupu a svoji funkci výborně plní při ošetřování dětského chrupu. Nevýhodou těchto výplní je malá odolnost proti žvýkacímu tlaku. Jedná se ale o bezpečné výplně sice s kratší trvanlivostí. Kompozitní cementy se dají použít i jako tzv. sendvičová výplň, kdy se kombinují kompozity se skloinomerními cementy, vznikne tak bezpečná a přitom estetická výplň.

Keramické korunky

Vizitkou každého člověka jsou krásné a zdravé zuby, což je v současné době bráno mnohdy i jako společenská nutnost. Pokud má někdo zuby poškozené a zubní náhrady nevzhledné je možné využít keramické korunky, které dodají naprosto přirozený vzhled.

Keramické korunky se použijí tam, kde je nutné nahradit poškozené zuby a kde zůstal zachován jen kořen. Mají podobné fyzikální vlastnosti jako zuby stálé. Jejich největší předností je, že propouštějí světlo a že jsou k nerozeznání od vlastních zubů. Keramika je také dokonale hypoalergenní a nevypouští žádné látky, současné technologie zaručují i jejich dostatečnou pevnost. Ne ale všechny zuby jsoupro korunky vhodné, pro nasazení korunek je nutné, aby kořeny, na které se korunky nasazují, byly zdravé. Proto před každým zákrokem je provedena konzultace s pacientem, poté zkontrolován jeho chrup. Pokud jsou zuby a kořeny značně poškozené, nabízíme jiný postup k jejich úpravě a to vložení zubního implantátu.

Před nasazením korunky je nutné zub zbrousit do požadovaného tvaru, někdy je potřeba provést i endodontické vyšetření, což je ošetření kořenových kanálků. Je bezpodmínečně nutné, aby zub byl dokonale ošetřen, protože v opačném případě může začít po čase bolet a celý zákrok by bylo nutné znovu opakovat.

Zubní korunky zhotovujeme metodou CEREC 3Dběhem jedné návštěvy v naší ordinaci, vyhneme se tak provizornímu řešení a pro pacienta nepříjemnému provádění otisků. Metoda CEREC 3D přináší nejen úsporu času, ale i absolutní přesnost zhotovené zubní náhrady.